Egernsund Brolaug af 1985


Gå til indhold

Brosignaler

KCX-broen Sdbg.

Signaler fra skib til broen:

For ønske om gennemsejling sættes signalflaget “N”.
og/eller
der afgives en
lang og en kort tone med signalhornet.
og/eller
kald broen på
VHF-kanal 16.
og/eller
benyt mobiltelefonen og ring til:
74 42 39 39

Signaler fra broen / Brückensignale / Bridge Signals :

OBS !

Når broen afgiver 5 lydsignaler med hornet, SKAL al passage STRAKS afbrydes, da broen lukkes straks.
(årsagen kan være ambulance på vej, eller evt. defekt på broen m.m.)

Brobetjenten
kan give specielle ordrer som SKAL følges.

Lyssignaler:

1 rødt fast lys betyder: Gennemsejling forbudt !

1 rotes ruhelicht: Durchfahrt verboten !

1 red fixed light: No passage !

2 røde blinkende lys: Broen vil blive åbnet for skib kommende fra Nord.
Passage må ikke finde sted, før signalet under fig. C. er givet !

2 rote blinklichter: Die brücke wird für ein von Norden kommendes schiff geöfnet.
Keine durchfahrt, bevor das unter fig. C. genannte zeichen gegeben wird.

2 red flashing lights: The bridge will be opened for a ship from the North.
No passage until the signal under fig. C. is given !

2 røde faste lys: Skib kommende fra Nord kan passere broen !

2 rote ruhelichter: Ein von Norden kommendes schiff kann die brücke passieren !

2 red fixed lights: A ship from the North may pass the bridge !

3 røde blinkende lys: Broen vil blive åbnet for et skib kommende fra Syd.
Passage må ikke finde sted, før signalet under fig. E. er givet.

3 rote blinklichter: Die brücke wird für ein von Süden kommendes schiff geöffnet.
Keine durchfahrt, bevor das unter fig. E. genannte zeichen gegeben wird.

3 red flashing lights: The bridge will be opened for a ship from the South.
No passage until the signal under fig. E. is given.

3 røde faste lys: Skib kommende fra Syd kan passere broen !

3 rote ruhelichter: Ein von Süden kommendes schiff kann die brücke passieren !

3 red fixed lights: A ship from the South may pass the bridge.

5 røde blinkende lys: Broen vil blive åbnet for Lystfartøjer kommende fra såvel Nord som Syd !
Passage må ikke finde sted, før signalet under fig. G. er afgivet !
Passage sker på eget ansvar !

5 rote blinklichter: Die brücke wird für Yachten von Norden und Süden geöffnet !
Keine durchfahrt, bevor das unter fig. G. genannte zeichen gegeben wird!
Die durchfahrt erfolgt auf eigene verantwortung !

5 red flashing lights: The bridge will be opened for yachts from the Nord and South !
No passage until the signal under fig. G. is given !
Yachtsmen pass on their own risk !

5 røde faste lys: Lystfartøjer kommende fra såvel Nord som Syd kan passere broen samtidig !
Passage sker på eget ansvar !

5 rote ruhelichter: Yachten von Norden und Süden können die brücke gleichzeitig passieren !
Die durchfahrt erfolgt auf eigene verantwortung !

5 red fixed lights: Yachts from the Nord and South may pass the bridge at one time.
Yachtsmen pass on their own risk !


Retur til indhold | Retur til hovedmenu