Egernsund Brolaug af 1985


Gå til indhold

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til:

Generalforsamling 2013

Som afholdes i pavilonen ved Egernsund Brolaug
Mandag den, 18 marts 2013 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens forelæggelse af regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse:
a. 1 bestyrelsesmedlem (Heine Johansen).
b. 1 suppleant (Sv. Å. Reimer).
6. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Henrik Kristensen
kasserer

20 februar 2013


Retur til indhold | Retur til hovedmenu